Welkom op Gavernet

 


Of het nu om politiek gaat, of de media, of religie, we hebben tegenwoordig allemaal een mening.
Gefundeerd of niet, we vinden overal wat van.
Ik ben niet anders dan andere mensen , en heb dus ook ( soms uitgesproken) meningen over onderwerpen die ons heden ten dagen bezighouden.

Nu kan een mening twee kanten uitgaan ( ik ben het eens, of ik ben het niet eens).
Vooral dat laatste is tegenwoordig "populair".
Nu is er niets mis met het feit dat mensen het ergens niet mee eens zijn, maar dat houdt dus ook in dat ze er andere zienswijzen op na houden.
Dat ontbreekt veel te veel in Nederland vind ik.

We ageren graag tegen van alles en nog wat, maar op de vraag: "Hoe moet het dan?",  moeten velen het antwoord schuldig blijven.
Ik zal proberen om dat anders te doen, en als ik me niet kan vereenzelvigen met bepaalde onderwerpen, daar een alternatief voor te geven.
Uiteraard ben ik maar een man, en mijn visies zijn niets anders dan mijn eigen gedachten.
Uiteraard heb ik niet op elk probleem een oplossing.
Ik ben me er van bewust dat het soms aan informatie ontbreekt, en dat ik dus mijn meningen alleen baseer op wat ik weet of hoor.
Dat houdt dus in dat bij nieuwe informatie, mijn zienswijzen kunnen wijzigen.