AIVD heeft vrijspel

We zijn weer een stapje dichter bij een totalitaire staat gekomen vandaag.
De geheime dienst AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD mogen vanaf nu op veel grotere schaal spieden in mobieltjes en computers. De Eerste Kamer nam hiervoor gisteravond een wet aan.

 

Telefonie, internet, e-mail en sociale media, zijn voortaan af te luisteren door de MIVD. En dan niet van een persoon, maar ook van een hele wijk, van vrienden en familieleden van verdachte personen, wifi punten en andere gelegenheden waarbij gebruik wordt gemaakt van internet.

 

Waarom is deze wet er gekomen?

Uiteraard om op deze manier beter inzicht te krijgen in de handel en wandel van personen die verdacht worden van jihadisme, drugshandel, en overige activiteiten die niet door de beugel kunnen.
Niet relevante berichten moeten gelijk weer gewist worden, wel relevante mogen drie jaar bewaard blijven.
Op zich klinkt dit logisch, we moeten immers wel de staatsveiligheid in het oog houden, en eerzame burgers beschermen.
Maar.......

Dit doet mij een beetje denken aan wapenvergunningen.
Iemand die voor de sport graag een vuurwapen afschiet, behoord een vergunning te hebben voor zijn vuurwapen, er moet een kluis in huis zijn waarin het wapen wordt opgeborgen, en wapen en munitie moeten gescheiden bewaard worden.
Uiteraard is ook deze wet in het leven geroepen om er voor te zorgen dat ieder wapen geregistreerd is.
Er zal echter geen crimineel zijn die die vergunning aan gaat vragen.....

 

Zo ook zal het met deze afluisterwet gaan.
Er bestaat zoiets als darknet ( zeg maar een internet binnen het internet.)
Hier vinden criminelen, terroristen, wapenleveranciers en ander volk elkaar.
Dit darknet is afgeschermd van de "gewone" internetgebruiker, en door encryptiemethoden ( waardoor je berichten alleen kan lezen als je over een decodeersleutel beschikt), berichten voor de overheid onleesbaar zijn.
Een dergelijk slot is tegenwoordig zo geavanceerd ( 256 bits encryptie) dat het jaren duurt voor men de sleutel gevonden heeft.

 

Wat wordt dan wel onderschept?

Alles wat wel via het reguliere internet gaat dus.
Nou kan je denken: "Nou en, ik heb niets te verbergen."
Maar wie heeft er tegenwoordig geen mening over dingen die gebeuren in de maatschappij, en wie lucht zijn hart niet eens op sociale media?
Wat gebeurt er met jou, als je mening ineens wel als "staatsgevaarlijk"wordt bestempeld?

Een voorbeeld:

Stel, je bent niet zo gecharmeerd van het koningshuis, en je ventileert dat op bijv facebook.
In jou bericht staan een aantal woorden die door zoeksoftware als "kritisch" worden beschouwd.
Die zoeksoftware detecteert een woord, en ergens op een kantoor gaat er een lampje flikkeren.
De medewerker van de AIVD op dat kantoor onderzoekt het bericht, en besluit dat jij je te negatief uitlaat over het koningshuis, en bestempeld je als "een gevaar".
Nu je dus een kruisje achter je naam hebt, wordt je handel en wandel met een vergrootglas bekeken.
En niet allen dat van jou, want direct worden ook al je familie, vrienden, en facebook contacten als "potentieel gevaarlijk"bestempeld.
Dit houdt dus in dat ook bij hun alles wordt gemonitord.

Dat dit een sneeuwbaleffect krijgt is niet zo moeilijk om te begrijpen.
Binnen korte tijd kan je zo een complete wijk of meer als verdacht bestempelen, en alles en iedereen monitoren.

1984

Dit scenario doet mij erg denken aan het boek van George Orwell, 1984, waarin mensen in een totalitaire staat wonen en 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Zij die niet precies doen wat de staat van ze verlangt, worden opgepakt en "genezen"van hun subversieve gedachten. Het is een doemscenario, een toekomstvisie geschreven in 1948 toen er in Rusland en het hele Oostblok een regiem van angst, verraad en spionage heerste.
Er werden microfoons geplaatst bij mensen die verdacht waren, telefoons werden door iemand afgeluisterd. Hiervoor was een enorme geheime dienst een vereiste. En die was er dus ook.
Niemand kon in goed vertrouwen zijn twijfels uitspreken over het regiem, omdat iedereen je kon verraden.
Er heerste een cultuur van angst en achterdocht.

 

 

Natuurlijk heeft U zelf niets te verbergen, en mag men rustig meelezen met wat U typt. U doet immers niets verkeerd.
Nu misschien niet, maar wat als omstandigheden veranderen, en bijv kritiek op de regering genoeg is om bezoek te krijgen van de AIVD?

Het ergste aan het hele verhaal is dat niemand het erg schijnt te vinden dat dit allemaal gebeurt. Dat burgerrechten stapje voor stapje verdwijnen onder het mom van "staatsveiligheid" en "anti terrorisme".
We leven in een democratie, en het zal vast niet zo een vaart lopen, is wat ik vaak hoor.
Dat is een sentiment wat ik niet deel......