Democratie 2.0

 

In maart 2017 zijn er weer verkiezingen in Nederland. Zoals het er nu naar uit gaat zien, zal het formeren van een nieuwe regering heel wat voeten in de aarde hebben. Het zal een coalitie van 4 of 5 partijen moeten worden die gaat regeren. Dat een dergelijke constructie weinig constructief zal blijken lijkt me evident. Er zullen dan zoveel compromissen moeten worden gesloten, dat geen enkele partij zijn verkiezingsbeloften waar zal kunnen maken.
Dan zijn er ook nog een hoop splinterpartijen en fracties, die in de oppositie ook zo hun eigen agenda hebben, waardoor er ook in de oppositie enorm moet worden gepraat en onderhandeld om tot een een sluitend oordeel over bepaalde zaken te komen.

Nu is de huidige democratie zoals wij die kennen al lang de standaard binnen de West-Europese politiek. En hoewel het misschien niet altijd de meest werkbare vorm is, is het wel de meest rechtvaardige vorm in mijn ogen. Mensen mogen bepalen welke personen hun belangen gaan behartigen binnen een systeem van parlementaire democratie.
Toch is er wel het een en ander veranderd. We hebben op het moment te maken met een "overkoepelende"organisatie in Brussel, die Veel regels en afspraken maakt die binnen de gehele EU van kracht zijn.
Ook zijn er tegenwoordige machtig lobby organisaties die veel geld en moeite en mankracht steken, om in de wandelgangen van Brussel en Den Haag, door middel van gesprekken en etentjes ( En wie weet wat nog meer), politici proberen over te halen om hun welgevallig te zijn. Bekend hierin zijn de tabakslobby en de geneesmiddelenlobbie.
Hoewel dergelijk handelen niet bij de wet verboden is, ondergraaft het natuurlijk wel de zuivere besluitvorming.

Misschien dus dat het tijd word om de democratie te upgraden naar een 2.0 versie.
Ik denk dan aan het volgende:

 • Politieke partijen.
  -Er zullen in de nieuwe democratie regels komen aangaande een vastgesteld hoeveelheid zetels binnen het parlement. Dit houdt in
  dat er een soort van kiesdrempel komt voor partijen die zij moeten halen alvorens zij zitting kunnen gaan nemen in het parlement.
  Hiermee voorkom je versplintering van krachten.
  -Er zullen maar een paar "kampen" zijn binnen het parlement. Een linkse fractie, een rechtse fractie, een fractie die daar tussenin zit, en een vierde fractie die bestaat uit de stem van het volk.
  [de stem van het volk zal worden gevormd door referenda waarin ieder zich uit kan spreken voor of tegen een belangrijk wetsvoorstel of politiek besluit ( Hierbij kan je denken aan dingen zoals TTIP, EU ja of nee, etc)
  De vierde fractie zal de sterkste stem hebben omdat dit simpelweg de mening van het volk is.
  Om niet over elk wissewasje een referendum te moeten houden, worden referenda uitgeschreven indien een groot deel van het volk
  daar behoefte aan heeft
 • Lobby's
  Lobbieën zal zinloos worden in deze nieuwe vorm. Elke inmenging van zaken wereld of bankwezen zal volledig verboden worden. Zodat er geen invloed op de besluitvorming kan worden gepleegd.
 • Religie
  Op papier zijn kerk en staat in Nederland gescheiden, toch zie je in het dagelijks leven dat partijen zoals de SGP ( zeker op gemeentelijk niveau) zeer zeker hun religieuze waarden en normen doorvoeren in besluitvorming.
  Nu kan men zeggen dat we in een Joods christelijke cultuur leven, waarin de waarden van de kerk nu eenmaal dicht met onze overige waarden en normen zijn verweven, maar toch is het niet wenselijk. Ten eerste omdat het aantal gelovigen al jaren afneemt, ten tweede omdat als een SGP toegestaan is, je ook een moslim of hindoe partij toe zou moeten staan om vanuit hun eigen religieuze overtuigingen, beleid en wetten te gaan maken.
 • Ontslag
  Een politicus die niet voldoet, niet bekwaam is, of de boel doodleuk in de maling neemt, moet op verzoek van het volk ontslagen kunnen worden. Hierbij vervallen dan alle rechten aangaande wachtgeld en andere vergoedingen waar een politicus normaal recht op heeft. Voortaan zou het "niet kunnen vinden" van een bonnetje, dus geen excuus meer zijn en onherroepelijk leiden tot ontslag wegens wanprestaties. Ook indien een politicus toch naar een of andere lobby heeft geluisterd, dient hij zijn zetel op te geven.

Uiteraard is dit maar een schets, en ben ik me bewust dat het waarschijnlijk niet haalbaar is om uit te voeren. Toch denk ik dat het een verbetering zou zijn tegenover het huidige systeem.